Aktiemarkedets sektorer

Kigger du på verdensindekset MSCI ACWI for aktier i 2022 (et af mine favoritpapirer), kan du se at der er 11 sektorer. de varierer i størrelse, men i 2022 er de tre klart største teknologi, finans og sundhedssektoren, som repræsenterer knap 50% af indekset. Her kan du læse nogle hurtige eksempler på hvad der kendetegner sektorerne.

TEKNOLOGI 21,5%

Den største sektor i verdensindekset i dag. Software, hardware, IT-rådgivning, produktion af mikrochips m.m.

FINANS 14,5%

Især banker og forsikringsselskaber. Derudover bl.a. også børsmæglere og kapitalfonde. Den andetstørste sektor i verdensindekset.

SUNDHED 12,3%

Medicinalselskaber, der producerer lægemidler eller andet udstyr til sundhedssektoren. Forsikringsselskaber inden for sundhedsforsikringer.

CYKLISK FORBRUG 11,3%

Virksomheder i brancher, hvor efterspørgslen varierer meget i forhold til om der er økonomisk frem- eller tilbagegang. Typisk bilproducenter, rejseselskaber, og alt inden for luksus som fx smykker, men også restaurationer.

INDUSTRI 9,5%

En meget varieret sektor, der bl.a. består af fremstillingsselskaber, byggeri/entreprenører, shipping, transportsektoren, luftfart, logistik, jernbaner.

KOMMUNIKATIONSSERVICE 7,7%

Telekommunikation, medie- og internetvirksomheder, elektronisk underholdning, reklamebureauer, gaming m.m.

STABILT FORBRUG 7,5%

Producenter og selskaber der sælger forbrugsvarer, hvor salget er nogenlunde konstant uanset den økonomiske aktivitet i samfundet. Fx producenter af fødevarer og supermarkeder. Tobaks- og alkoholproducenter er også væsentlige her.

MATERIALER 5,1%

Producenter af emballage, byggemateriel eller kemiske virksomheder, mineselskaber og skovbrug. Oftest underleverandører til andre brancher.

ENERGI 4,6%

Olie- og gasselskaber er størst repræsenteret her. Derudover også bl.a. kulsektor. Den grønne sektor er også repræsenteret ved producenter af udstyr til vedvarende energi a la Vestas, men det ikke grønne energiproducenter.

For en årrække tilbage, var denne sektor den største pga. de store olieselskaber.

FORSYNING 3%

Kraftværker, vandværker, operatører af forsyningslinjer som fx gas og olie. – Teleselskaber hører ikke under her.

FAST EJENDOM 2,9%

Ejendomsselskaber, projektudviklere og REITs (real estate investment trusts)